I forbindelse med Sommersted IF´s 50 års jubilæum i 1986, blev der taget initiativ til hvert år på generalforsamlingen at hædre en træner / leder som har gjort et stort stykke arbejde for Sommersted IF.
Hædret er i den forbindelse blevet:

1986   Stinne Carstensen
1987   Mogens Gram
1988   Sonja Dam
1989   Jens Peter Jensen

1990   Jytte Petersen
1991   Henrik Hansen
1992   Erik Tarp
1993   Elly Nielsen
1994   Kurt Fuchs
1995   Kaare Schultz Pedersen
1996   Kiss Nielsen
1997   Jacob Bruhn
1998   Peter Henningsen
1999   Bo Thomas Jensen

2000   Johan Schmidt
2001   Tove Menné
2002   Søren Nehlsen
2003   Susie Jakobsen
2004   Sinne Tarp
2005   Jørgen Christensen
2006   Jens Peter Jensen
2007   Jens Nielsen
2008   Karin Bliddal
2009   Stinne P. Carstensen

2010   Anne Lise Silberbauer
2011   Lene Dalsgaard Pedersen
2012   Lone Skov Jørgensen
2013   Allan Stevnsvig
2014   Thomas Schmidt
2015   Malene Møller
2016   Brian Seest-Hirschel
2017   Hanne Holm og Peter Henningsen
2018
2019

2020
2021
2022

 
Sommersted IF, Vestermarksvej 2c, 6560 Sommersted, sif@sommersted-if.dk